SEMINAR – PAST MEETINGS

CCRG Open Lectures

2018 May 24 11:00
Szczecin Argumentation Day (24th May 2018)
 • Marcin Lewiński (Lisboa), Renata Ziemińska (Szczecin), Wojciech Krysztofiak (Szczecin), Maciej Witek (Szczecin)
Faculty of Humanities, University of Szczecin (Krakowska St. 71-79). Room 155.
2018 Mar 15 9:30
The Origins of Meaning and the Nature of Speech Acts (15th-16th March 2018)
 • Mitchell S. Green (Philosophy Department, University of Connecticut, USA)
Willa West Ende, Wojska Polskiego 65, Szczecin
2017 Dec 14 17:00
Akty mowy i akomodacja (Speech Acts and Accommodation)
 • Maciej Witek (Institute of Philosophy, University of Szczecin)
Faculty of Humanities, University of Szczecin (Krakowska St. 71-79). Room 155.
2017 Nov 30 17:00
Badania eye-trackingowe konsumentów. Postrzeganie a prymowanie (Eye Tracking in Consumer Research. Perception and Priming)
 • Lilianna Nowak (Department of Marketing Strategies, Poznań University of Economics and Bussines)
Faculty of Humanities, University of Szczecin (Krakowska St. 71-79). Room 155.
2017 Oct 26 17:00
Niezdaniowe akty mowy: stanowisko usytuowanego kontekstualizmu (Subsentential speech acts: a situated contextualist account)
 • Joanna Odrowąż-Sypniewska (Institute of Philosophy, University of Warsaw)
Faculty of Humanities, University of Szczecin (Krakowska St. 71-79). Room 155.
2017 Jun 20 17:00
Organisational performance management system
 • Wanda Skoczylas (Institute of Accounting, Faculty of Economics and Management, University of Szczecin)
 • Andrzej Niemiec (Department of Controlling, Financial Analysis and Valuation, Poznan University of Economy and Business)
Faculty of Humanities, University of Szczecin (Krakowska St. 71-79). Room 227.
2017 May 30 17:00
Paradygmat nierozumienia w lingwistyce (Paradigm of non-understanding in linguistics)
 • Wojciech Krysztofiak (Institute of Philosophy, University of Szczecin)
Faculty of Humanities, University of Szczecin (Krakowska St. 71-79). Room 227.
2017 Apr 25 17:00
Pragmatyczne aspekty sporu o kontrmożliwe okresy warunkowe (Pragmatic aspects of the dispute over counterpossible conditionals)
 • Maciej Sendłak (Institute of Philosophy, University of Warsaw)
Faculty of Humanities, University of Szczecin (Krakowska St. 71-79). Room 227.
2017 Mar 30 17:00
Wykorzystanie metod neuronauki poznawczej w badaniach wpływu komunikacji marketingowej na zachowania konsumentów (Use of cognitive neuroscience methods in the study of the impact of marketing communication on consumer behavior)
 • Agata Wawrzyniak (Institute of IT in Management, University of Szczecin)
 • Barbara Wąsikowska (Institute of IT in Management, University of Szczecin)
Faculty of Humanities, University of Szczecin (Krakowska St. 71-79). Room 227.
2017 Feb 28 17:00
Strategie odnoszenia się do siebie. Ujęcie z punktu widzenia teorii aktów mowy (Strategies for expressing the self. A view from speech act theory)
 • Maciej Witek (Institute of Philosophy, University of Szczecin)
 • Katarzyna Jaszczołt (Department of Theoretical and Applied Linguistics, University of Cambridge)
Faculty of Humanities, University of Szczecin (Krakowska St. 71-79). Room 227.

CCRG Reading Groups

2020 Jan 14 15:30
Ironia a autyzm (Irony and autism)
 • Natalia Rybczonek
University of Szczecin (ul. Krakowska 71-79). Room 091.
2020 Jan 07 15:30
Standardowe i niestandardowe supozycje oraz presupozycje (Standard and non-standard suppositions and presuppositions)
 • Maj Kasjanowicz
University of Szczecin (ul. Krakowska 71-79). Room 091.
2019 Dec 10 15:30
TBA
 • Dominika Pietrzyk
University of Szczecin (ul. Krakowska 71-79). Room 091.
2019 Nov 26 15:30
O roli intuicji w komunikacji (The role of intuition in communication)
 • Szymon Górczany
University of Szczecin (ul. Krakowska 71-79). Room 091.
2019 Nov 19 15:30
Nie zaczynaj od zera (Don’t start from zero)
 • Maciej Brasewicz
University of Szczecin (ul. Krakowska 71-79). Room 091.
2019 Apr 16 8:30
Speech Acts and the Dissemination of Knowledge in Social Networks
 • Paolo Labinaz Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Studi Umanistici
Faculty of Humanities, University of Szczecin (ul. Krakowska 71-79). Room 091.
Reading group: Pragmatics
2019 Apr 09 8:30
Discussion on paper: K. Gusztyła, “Dwie drogi przetwarzania informacji w modelach oddziaływań perswazyjnych “
 • Paweł Pietkiewicz
Faculty of Humanities, University of Szczecin (ul. Krakowska 71-79). Room 091.
Reading group: Pragmatics
2019 Mar 26 8:30
TBA
 • Janina Mękarska
Faculty of Humanities, University of Szczecin (ul. Krakowska 71-79). Room 091.
Reading group: Pragmatics
2019 Mar 05 8:30
Discussion on paper: M. Gilbert “Searle and Collective Intentions”
 • Marcin Herman
Faculty of Humanities, University of Szczecin (ul. Krakowska 71-79). Room 091.
Reading group: Pragmatics
2019 Jan 22 8:30
Discussion on paper: D.Beaver, C. Roberts, M. Simons, J. Tonhauser “Questions Under Discussion: Where Information Structure meets Projective Content”
 • Maja Kasjanowicz
Faculty of Humanities, University of Szczecin (ul. Krakowska 71-79). Room 091.
Reading group: Pragmatics