Szczecin Argumentation Day

Szczecin Argumentation Day

May 24th, 2018, University of Szczecin, Szczecin, Poland

Venue: Faculty of Humanities, ul. Krakowska 71-79, room 155

Programme:

11.00 – 11.50 Marcin Lewiński (Universidade Nova de Lisboa), Niezgoda, nieporozumienie, manipulacja: Perspektywa argumentacyjna (Disagreement, misunderstanding, manipulation: An argumentative perspective)

11.50 – 12.40 Renata Ziemińska (University of Szczecin), Strategie argumentacyjne starożytnego sceptycyzmu akademickiego i pirrońskiego (Argumentative Strategies of Pyrrhonian and Academic Skeptics)

12.40 – 13.20 break

13.20 – 14.10 Wojciech Krysztofiak (University of Szczecin), Argumentacja perswazyjna poprzez mechanizm identyfikowania obiektu innym obiektem. Na marginesie koncepcji przestrzeni mentalnych

14.10 – 15.00 Maciej Witek (University of Szczecin), Presumpcje jako akty mowy (Presumptions as speech acts)